Informacje techniczne

Informacje na temat podziału blach w zależności od sposobu walcowania oraz gatunki i własności stali.

Blachy - przegląd

Oznaczenia stali

Oznaczenia stali - skład chemiczny

Stale - zastosowanie

Skład chemiczny i własności wytrzymałościowe stali.

Blachy - podział ze względu na sposób walcowania

 • odkształcalne na zimno
 • spawalne
 • powierzchnia pod lakier
 • właściwości zalężne od właściwości grup stali, z których zostały wykonane
 • wysoka granica plastyczności
 • odkształcalne na zimno
 • większa odporność na korozję
 • lepsza plastyczność
 • odkształcalne na zimno
 • spawalne

-

-

-

-

-

Rodzaje stali

 • stale na konstrukcje stalowe i do stosowania w przemyśle maszynowym
 • stale do stosowania w przemyśle maszynowym
 • wyżarzane normalizująco
 • walcowane na gorąco
 • niestopowe stale o podwyższonej jakości
 • niestopowe stale szlachetne
 • stale stopowe
 • stale niestopowe
 • stale stopowe
 • Stale nie przewidziane do obróbki cieplnej
 • Stale automatowe do nawęglania
 • Stale automatowe do ulepszania cieplnego
 • Niestopowe stale narzędziowe do pracy na zimno
 • Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno
 • Stale narzędziowe do pracy na gorąco
 • Stale szybkotnące
 • Stale ferrytyczne
 • Stale austenityczne
 • Stale martenzytyczne

Przydatne narzędzia

przeliczanie ciężarów